top of page

Handleiding SMUO: Wat te doen bij overlijden? (Corona)


Met deze versimpelde handleiding hoopt SMUO haar leden voldoende informatie te verschaffen om de uitvaart van hun overleden dierbaren in goede banen te leiden:

Fase vóór het overlijden Vóór het overlijden van een dierbare is het voor de familie heel belangrijk om een aantal zaken vast te stellen:

o Zijn er wensen van de stervende inzake de Djanaza en begraafplaats? o Is er sprake van schulden die betaald moeten worden? o Is er sprake van een testament? o Is er sprake van een uitvaartverzekering? Zo ja, welke verzekering?

Fase na het overlijden Stap 1: Vaststellen van de dood. o Indien de persoon in het ziekenhuis is overleden, dan stelt de dienstdoende afdelingsarts de dood vast. o Indien de persoon thuis overlijdt, dan dient de huisarts de dood vast te stellen.  Waarschuw de dienstdoende (huis)arts om het overlijden vast te stellen. Als je niet weet wie dat is, bel dan de huisartsenpost in de buurt.  Als je de dienstdoende arts hebt gewaarschuwd, komt deze zo snel mogelijk langs om het overlijden vast te stellen. o In beide gevallen ontvang je van de arts een "verklaring van overlijden". Deze is belangrijk, omdat de uitvaartverzorger zonder deze verklaring niets mag doen.

Stap 2: Contact opnemen met de uitvaartverzekering o Als de verzekering op de hoogte is gebracht wordt er een dossier aangemaakt. Hiervoor is het belangrijk om gedurende de afhandeling van de uitvaart één contactpersoon aan te wijzen. o uitvaartverzekering schakelt een uitvaarzorgondernemer in om de uitvaart te v