top of page

Handleiding SMUO: Wat te doen bij overlijden? (Corona)


Met deze versimpelde handleiding hoopt SMUO haar leden voldoende informatie te verschaffen om de uitvaart van hun overleden dierbaren in goede banen te leiden:

Fase vóór het overlijden Vóór het overlijden van een dierbare is het voor de familie heel belangrijk om een aantal zaken vast te stellen:

o Zijn er wensen van de stervende inzake de Djanaza en begraafplaats? o Is er sprake van schulden die betaald moeten worden? o Is er sprake van een testament? o Is er sprake van een uitvaartverzekering? Zo ja, welke verzekering?

Fase na het overlijden Stap 1: Vaststellen van de dood. o Indien de persoon in het ziekenhuis is overleden, dan stelt de dienstdoende afdelingsarts de dood vast. o Indien de persoon thuis overlijdt, dan dient de huisarts de dood vast te stellen.  Waarschuw de dienstdoende (huis)arts om het overlijden vast te stellen. Als je niet weet wie dat is, bel dan de huisartsenpost in de buurt.  Als je de dienstdoende arts hebt gewaarschuwd, komt deze zo snel mogelijk langs om het overlijden vast te stellen. o In beide gevallen ontvang je van de arts een "verklaring van overlijden". Deze is belangrijk, omdat de uitvaartverzorger zonder deze verklaring niets mag doen.

Stap 2: Contact opnemen met de uitvaartverzekering o Als de verzekering op de hoogte is gebracht wordt er een dossier aangemaakt. Hiervoor is het belangrijk om gedurende de afhandeling van de uitvaart één contactpersoon aan te wijzen. o uitvaartverzekering schakelt een uitvaarzorgondernemer in om de uitvaart te verzorgen.  Let op !!! Nooit zelf contact opnemen met de uitvaartzorgondernemer zonder toestemming van de uitvaartverzekering. De Marokkaanse uitvaartverzekeringen via bank Chaabi of Tijjariwafa hebben namelijk contracten afgesloten met bepaalde uitvaartzorgondernemers die zij zelf inschakelen. De uitvaartzorgondernemer neemt in dit geval zelf contact met u op. Indien dit niet gebeurt kunt u in overleg met uw verzekering zelf contact opnemen met de aangewezen uitvaartzorgondernemer.  Als de overleden geen verzekering heeft dan kunt ieder gewenste uitvaartzorgondernemer inschakelen. Deze maakt voor u vooraf een offerte voor de betalen kosten. E.e.a. is afhankelijk van de wensen omtrent de uitvaart. o De uitvaartzorgondernemer ontvangt van de verzekeringsmaatschappij opdracht om de uitvaart te verzorgen.

Stap 3: Contact opnemen met de uitvaartzorgondernemer o De uitvaartzorgondernemer neemt na dat hij het dossier en de opdracht heeft ontvangen van de uitvaartverzekering contact op met de familie van de overledene om de uitvaart te bespreken.

Familie bepaalt de volgende zaken: • De plaats en de tijd/datum waar de rituele bewassing plaats vindt • De plaats en de tijd/datum waar het Djanaza gebed plaats vindt • De plaats waar de overledene begraven wordt.


Stap 4: De uitvaart o Nadat u alles hebt besproken met uw uitvaartzorgondernemer begint deze aan de uitvaart en zorgt voor onderstaande zaken:  Draagt zorg voor het ophalen van de overledene op de plek van overlijden  De rituele bewassing  Het djanaza gebed op de afgesproken plaats (moskee), tijd en datum.  Regelt alle benodigde formulieren, akten, uittreksels, dossiers en documenten bij de gemeente  Regelt de officiële papieren bij het consulaat (in geval van begraven in het buitenland)  Regelt alle benodigde vervoer van de overledene met auto en/of vliegtuig. Afhankelijk van de plaats van begraven


Lees hier onder verder hoe o.a. om te gaan met: repatriëring naar het buitenland, begraven worden in Nederland en uitvaart- en grafkosten.


Wat te doen bij overlijden (versie 04052
Download • 65KB


22 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page