PROJECTEN & ACTIVITEITEN

Alleen met jullie hulp kunnen we er wat van maken!

ICCW kent een betrokken gemeenschap die zich bezig houdt met allerlei activiteiten en fondsenwerving in en rondom de moskee. Zo worden er regelmatig benefieten op zowel grote als kleine schaal georganiseerd, wordt er ingezameld op lokale markten en zijn er andere inzamelingsacties gehouden. Elke groep, elk gezin en elk individu heeft een bijdrage geleverd aan waar wij nu staan en is daarmee deelnemer in het grote succes.
Met de verhuizing naar het nieuwe moskeegebouw heeft het voltallige bestuur de ambitie uitgesproken om een volgende stap te zetten in de doorgroei naar een groter islamitisch centrum, waar naast de religieuze kernactiviteiten ook andere algemeen nuttige activiteiten plaatsvinden voor de directe en indirecte omgeving. Hieruit zijn een aantal projecten gedefinieerd die de komende jaren gefaseerd opgepakt gaan worden. Hieronder vind je een aantal van deze lopende projecten. Kijk snel of ook jij hier een bijdrage aan kunt leveren!

©2020 ICCW Woerden | IBAN NL83ABNA0940253046 | Kvk: 41173481| ANBI RSIN 7883158