top of page

Algemeen Nut Beogende Instelling

ANBI

VERANTWOORDING

CCW is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Een ANBI is een instelling die voor minimaal 90% het algemeen nut beoogt en voldoet aan enkele bijkomende voorwaarden. ICCW, als religieuze organisatie, past met haar activiteiten bij uitstek binnen het concept van algemeen nut beogende instelling. ICCW is dan ook als zodanig gerangschikt door de belastingdienst. Deze ANBI-status biedt ICCW verschillende fiscale voordelen, waaronder de volgende.

  • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij ontvangsten

  • Vrijstelling schenk- en erfbelasting bij uitgaven

  • Giftenaftrek inkomsten- en vennootschapsbelasting

  • Teruggaaf energiebelasting

  • Vrijwilligersregeling loonheffingen

  • Fictieve loonkostenaftrek vennootschapsbelasting


Eén van de verplichtingen voor het kunnen behouden van de ANBI-status is het publiceren van enkele gegevens op een internetsite. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen worden deze gegevens hieronder gepubliceerd. Meer informatie over de ANBI, klik HIER

GEGEVENS

Naam

Vereniging Islamitisch Cultureel Centrum Woerden (ICCW)

RSIN
7883158

KvK-nummer
41173481

bottom of page