top of page

UPDATE Project Snippergrond afgerond: MashAllah wat een geslaagde dag!

Assalamoe ailaikoem beste Broeders en Zusters,

Op zondag 27 december hebben wij de laatste benefietdag van de driedaagse reeks gehouden. Wij hebben jullie beloofd regelmatig een update te geven over de stand van zaken.

Wat een laatste sprint was dat! Wij kijken Alhamdoelillah terug op een -meer dan- geslaagde laatste avond. Met behulp van jullie onuitputtelijke inzet, betrokkenheid, creativiteit en donaties (groot en klein), hebben wij een prachtig resultaat behaald.

Met een eindbedrag van € 42.804 oftewel 107% van ons doel, kunnen wij terugkijken op een geslaagde campagne. Onze dank daarvoor! Daarnaast hebben wij 240 M2 grond op naam uit kunnen geven, ook hier voor hartelijk dank!