top of page

Eid Mubarak!

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Via deze weg willen wij al onze leden en bezoekers een gezegend en gezond Eid toewensen. Hiermee eindigt een bijzondere maand van aanbidding en bezinning voor ons allen.


Eid-gebed

Dit jaar zal Alhamdoelillah ook het Eid-gebed als vanouds schouder-aan-schouder worden verricht in de moskee om stipt 07:30, dus kom op tijd! Rondom het Eid gebed is het in de moskee drukker dan normaal. Dit betekent dat ook het verkeer rondom de moskee toeneemt. Wij roepen al onze leden op om rekening te houden met onze buren en samen te laten zien dat wij op een positieve manier bij willen dragen aan de buurt. Om dit in goede banen te leiden verzoeken wij onze bezoekers om zich te houden aan onderstaande regels en te allen tijde de instructies van onze vrijwilligers, waaronder die van de parkeerwachters, op te volgen.

  • Kom, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar de moskee voor het Eid-gebed. Hiermee beperken we samen de overlast voor de omgeving rondom de moskee;

  • Kom je toch met de auto, dan kun je je auto parkeren op de parkeerplaats van de Lidl, zover als mogelijk naar achteren om de klanten van de Lidl niet in de weg te staan;

  • Voorkom het parkeren in de woonwijk, omdat dit vaak na het gebed leidt tot overlast voor de buurt;