top of page

DRINGEND bericht inzake: besmetting bezoeker moskee

Bijgewerkt op: 6 mrt. 2022

Beste broeders en zusters,

Zoals jullie weten is er een stijgende trend in zowel de landelijke als lokale Corona besmettingen.


Wij hopen dat onze leden nog steeds allemaal in goede gezondheid verkeren en wij vragen Allah om alle zieken te genezen en ons te behoeden van deze ziekte.


Dan nu een belangrijke mededeling vanuit onze gemeenschap; Corona heeft inmiddels ook het ICCW bereikt!


Twee leden van onze gemeenschap hebben zich zich n.a.v. symptomen laten onderzoeken. Hieruit blijkt dat beide personen besmet zijn met het Corona virus.


Aan de hand van de tot ons gekomen informatie (van één van de betrokkene) blijkt dat de symptomen eerder bekend waren, maar betrokkene heeft verzuimd om deze informatie tijdig te delen met het ICCW bestuur. Daarnaast heeft betrokkene in diezelfde periode contact gehad met minimaal 2 personen uit onze gemeenschap die eveneens veelvuldig in de moskee aanwezig zijn. Deze personen zijn geadviseerd zich te laten testen.


De betrokkene is voor het laatst in de moskee geweest op vrijdag 18 September bij het Dohr/Jumu3a gebed.


Wij betreuren ten zeerste dat betrokkene niet tijdig en open gecommuniceerd heeft, aangezien dit (grote) consequenties kan hebben voor de gemeenschap. De gezondheid van de andere bezoekers is hierdoor onnodig in gevaar gebracht. Een vermijdbare en kwalijke zaak die wij zeer serieus op zullen nemen. Een serieus gesprek met betrokkene zal spoedig volgen zodra hij symptoomvrij is en geen besmettingsgevaar meer vormt.


Wij roepen alle moskeebezoekers op om hun verantwoordelijkheid te nemen;

  • Ben je in aanraking geweest met iemand die (mogelijk) Coronasymptomen heeft, blijf dan 10 dagen thuis (zelfquarantaine)

  • Bij (milde) klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

  • Communiceer bijtijds en volledig met het bestuur, zodat wij de juiste maatregelen kunnen treffen.

  • Was vaak je handen met water en zeep.

  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

  • Schud geen handen.

  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

  • Vermijd drukte.

  • Bid zoveel mogelijk thuis.

Het is je plicht als moslim om te waken over je eigen gezondheid en de mensen om je heen. Help ons daarbij! Voor iedereen gelden dezelfde Nederlandse maatregelen: De basisregels voor iedereen


Ten slotte kunnen we vast stellen dat de nieuwe overheidsmaatregelen geen effect hebben op de huidige maatregelen die wij momenteel in de moskee hanteren. Onze maatregelen gaan namelijk verder dan die van de overheid, Insha Allah zal dat het verschil maken in de komende maanden.

Moge Allah ons allen beschermen tegen dit virus.

Wa assalamoe alaikoem,

ICCW bestuur

309 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page