top of page

CORONA UPDATE: Graag uw aandacht voor het volgende...

Afgelopen maand heeft de overheid aangekondigd de regels weer aan te scherpen. Vanavond is tijdens de persconferentie aangekondigd dat de avondklok zal worden verlengd tot 14 januari.


Dit betekent dat wij, als de steunpilaren van onze samenleving, ook rekening moeten houden met onze positie daar in. Ondanks de uitzondering die wij als moskee hebben, zullen wij de nodige extra maatregelen treffen dan wel aanscherpen om onze bezoekers en omgeving te beschermen.


Concreet betekent dit dat wij de openingstijden afstemmen op de ernst van de situatie. Tijdens deze lockdown zullen wij ons dan ook beperken tot enkel de religieuze activiteiten.

Zodoende zullen wij er voor zorgen dat het gebouw na het laatste gebed (uiterlijk 20.00) dicht gaat en alle activiteiten van 20.00 tot 05.00 -tot nader order- geschrapt worden.

Welke maatregelen hanteren wij binnen ICCW?

Ook binnen ICCW hanteren wij de RIVM-richtlijnen. Ondanks het feit dat er afgelopen zomer versoepeld is, bleef uit voorzorg toch een aantal maatregelen van kracht binnen ICCW. De aanscherping vanuit de overheid betekent in ieder geval dat de