top of page

DRINGEND bericht inzake: aangescherpte maatregelen Coronabeleid

Beste broeders en zusters,

Coronabeleid

Het coronavirus heeft helaas veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 jl. besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt en heeft deze diezelfde dag gepresenteerd. Vanuit dit perspectief is vanuit het bestuur ICCW gekeken naar wat dit betekent voor het advies richting onze gemeenschap. Primair gezien hebben de afgekondigde extra maatregelen geen invloed op moskeeën in het algemeen. Vanuit het uitgangspunt om de focus te leggen op het voorkomen van sluiting van de moskeeën voor de primaire activiteiten (gebed en onderwijs) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben, hebben wij de (aangescherpte) maatregelen op een rij gezet.


Dagelijks gebed

Voor de vijf dagelijkse gebeden hebben de maatregelen weinig invloed. Dit gezien het gemiddeld aantal bezoekers en de huidige maatregelen die hiervoor reeds zijn geïmplementeerd. Wel wordt (nogmaals) dringend geadviseerd om doelgroepen die vallen onder de risicogroepen zoveel als mogelijk thuis te laten bidden.


Vrijdaggebed

Voor het vrijdaggebed gelden nog steeds de richtlijnen voor het aantal bezoekers, mits voldaan wordt aan de

RIVM-richtlijnen. Voorwaarde blijft ook hier dat de 1,5m afstand tussen de bezoekers in de ruimte moet zijn gegarandeerd. Daarbij geldt de voorwaarde om het vrijdaggebed vanuit islamitisch oogpunt altijd plaats te laten vinden (met inachtneming van het minimaal aantal voorgeschreven deelnemers).


Onderwijs

Onderwijs gerelateerde activiteiten kunnen doorgang vinden mits rekening gehouden wordt met de hiervoor geldende (aangescherpte) richtlijnen. Hoofdzakelijk worden de RIVM-richtlijnen voor het basis- en voortgezet onderwijs hiervoor gevolgd. Aanvullend kunnen we waar nodig aanvullende maatregelen treffen. Met betrekking tot het hervatten van het onderwijs ontvangt u van ons nog een bericht.


Maatregelen na constateren besmetting

Indien een persoon positief is getest op het Coronavirus en kort daarvoor (tot 48 uur voor het begin van de klachten) in het gebouw is geweest, wordt geadviseerd extra maatregelen te nemen om een eventuele verspreiding van het virus te voorkomen. Deze zijn hieronder opgesomd.

 • Alle leden informeren (middels de website en Whatsapp groepen) over de situatie en de momenten waarop de positief geteste persoon in het gebouw is geweest en voor welk doel (gebed/onderwijs).

 • Eenieder die op hetzelfde moment in het gebouw is geweest verzoeken thuis te blijven (quarantaine) gedurende 10 dagen en bij eventuele (milde) klachten zich te laten testen conform het landelijk testbeleid. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt via 0800-1202 of via https://coronatest.nl/.

 • De ruimtes waarin de positief geteste persoon is geweest wordt extra gedesinfecteerd.

 • Het terugbrengen van het maximaal aantal bezoekers voor het gebed.

 • Het terugbrengen van het aantal gezamenlijk te verrichten gebeden in de moskee.

 • Het tot nader order sluiten van het gebouw voor het gebed en/of onderwijs.

Overige activiteiten

 • Dodenwassingen wordt alleen uitgevoerd voor personen die niet aan corona zijn overleden.

 • Het Janaazagebed dient buiten de reguliere gebeden plaats te vinden en mag enkel bezocht worden door directe familieleden.

 • (Bestuurs)vergaderingen mogen plaatsvinden met maximaal 30 personen en inachtneming van de 1,5 meter afstand.

Ontmoetingsruimte


De ontmoetingsruimte blijft gesloten voor gebruik.


Wij roepen alle moskeebezoekers op om hun verantwoordelijkheid te nemen;

 • Ben je in aanraking geweest met iemand die (mogelijk) Coronasymptomen heeft, blijf dan 10 dagen thuis (zelfquarantaine)

 • Bij (milde) klachten: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is.

 • Communiceer bijtijds en volledig met het bestuur, zodat wij de juiste maatregelen kunnen treffen.

 • Heb je onlangs een land met oranje reisadvies bezocht, dien je conform de RIVM-maatregelen thuis te blijven gedurende 10 dagen.

 • Was vaak je handen met water en zeep.

 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

 • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.

 • Schud geen handen.

 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

 • Vermijd drukte.

 • Bid zoveel mogelijk thuis. Dit geldt met name voor de risicogroepen.

Het gebed

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht zodra het terrein van de moskee betreden wordt.

 • Elke bezoeker dient een eigen gebedskleed mee te nemen en sokken aan te hebben.

 • Elke bezoeker dient plaats te nemen op de gemarkeerde plekken en hier niet van af te wijken.

 • De schoenen dient men mee te nemen in een plastic tasje naar de gebedsruimte.

 • Het desinfecteren van de handen bij binnenkomst is verplicht.

 • Het desinfecteren van de handen bij het verlaten van de moskee is verplicht.

 • De toiletten en wudu-ruimte zijn gesloten voor gebruik.

 • Het vrijdaggebed duurt maximaal 15 tot 20 minuten.

 • Bezoekers dienen na het gebed de moskee te verlaten.

 • Instructies van de handhavers dienen altijd opgevolgd te worden. Zij hebben de bevoegdheid van het bestuur om instructies te geven aan bezoekers. Daarnaast hebben zij het mandaat om, in situaties waarin de maatregelen niet worden nageleefd, te handhaven.

Vrijdaggebed


Voor het vrijdaggebed geldt aanvullend:

 • Het mondkapje is verplicht voor het bijwonen van het gebed en op het gehele terrein van de moskee.

 • Indien het maximaal aantal beschikbare bidplekken van 100 bereikt is, dienen de deuren gesloten te worden of gehandhaafd te worden op het weigeren van extra bezoekers.

Het is je plicht als moslim om te waken over je eigen gezondheid en de mensen om je heen. Help ons daarbij! Voor iedereen gelden dezelfde Nederlandse maatregelen: De basisregels voor iedereen


Ten slotte kunnen we vast stellen dat de nieuwe overheidsmaatregelen geen effect hebben op de huidige maatregelen die wij momenteel in de moskee hanteren. Onze maatregelen gaan namelijk verder dan die van de overheid, Insha Allah zal dat het verschil maken in de komende maanden.

Moge Allah ons allen beschermen tegen dit virus.

Wa assalamoe alaikoem,

ICCW bestuur

87 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page