top of page

DRINGEND bericht inzake: aangescherpte maatregelen Coronabeleid

Beste broeders en zusters,

Coronabeleid

Het coronavirus heeft helaas veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft op 13 oktober 2020 jl. besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die ervoor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt en heeft deze diezelfde dag gepresenteerd. Vanuit dit perspectief is vanuit het bestuur ICCW gekeken naar wat dit betekent voor het advies richting onze gemeenschap. Primair gezien hebben de afgekondigde extra maatregelen geen invloed op moskeeën in het algemeen. Vanuit het uitgangspunt om de focus te leggen op het voorkomen van sluiting van de moskeeën voor de primaire activiteiten (gebed en onderwijs) en de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij hebben, hebben wij de (aangescherpte) maatregelen op een rij gezet.


Dagelijks gebed

Voor de vijf dagelijkse gebeden hebben de maatregelen weinig invloed. Dit gezien het gemiddeld aantal bezoekers en de huidige maatregelen die hiervoor reeds zijn geïmplementeerd. Wel wordt (nogmaals) dringend geadviseerd om doelgroepen die vallen onder de risicogroepen zoveel als mogelijk thuis te laten bidden.