top of page

Verkiezingen: Geef je op voor het nieuwe bestuur (2022)

Bijgewerkt op: 21 nov. 2021

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Hierbij een belangrijk bericht van de ICCW verkiezingscommissie:


Inmiddels zijn we al weer 4 jaar verder en dat betekent dat per 1 januari 2022 de termijn van het huidige bestuur verloopt.


Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 personen, waarvan 7 personen aan hebben gegeven vrijwillig af te treden. De twee bestuursleden die wensen aan te blijven zullen zich opnieuw verkiesbaar stellen.


Huidige bestuur en aantal jaren in het bestuur:

1. Rachid Abarkane | 8 jaar | Voorzitter

2. Mohamed Barkouki | 8 jaar | Vice Voorzitter / Voorzitter commissie onderwijs

3. Mohamed Skori | 4 jaar | Penningmeester

4. Samir Ben Ahmed | 4 jaar | Secretaris/ ICT en Media

5. Ahmed Houdhoud | 8 jaar | Algemeen bestuurslid/ Verhuur & Keuken

6. Mohammed Anbar | 4 jaar | Algemeen bestuurslid

7. Mohammed Ouahmed | 4 jaar | Algemeen bestuurslid

8. Ayad Assafiati | 4 jaar | Algemeen bestuurslid/ Vertrouwenspersoon

9. Chafik Sabab | 33 jaar | Tot 2018 penningmeester. Vanaf 2018 Algemeen bestuurslid/

Overlijdenszaken & Islamitische lezingen


Aftredende bestuursleden:

1. Rachid Abarkane

2. Mohamed Skori

3. Ahmed Houdhoud

4. Mohammed Anbar

5. Mohammed Ouhmed

6. Ayad Assafiati

7. Chafik Sabab


In te vullen functies binnen het nieuwe bestuur:

In principe is het minimum aantal bestuursleden 5. In ieder geval moeten de 3 belangrijkste kernfuncties van het bestuur zo snel mogelijk ingevuld gaan worden en de rest zou -als het niet anders kan- wat later in het jaar ingevuld kunnen worden. Zaak is om te allen tijde een oneven aantal bestuursleden aan te houden zodat bij stemming het bestuur sneller tot besluitvorming kan komen.


In te vullen functies: Voorzitter | Penningmeester | Secretaris | Overige bestuursleden.

Hieronder staan de vereisten per functie opgesomd.


Basis eisen van elk bestuurslid:

 • Onafhankelijkheid: Moet bekend staan als een objectief en integer persoon en geen tegenstrijdige belangen hebben

 • Kennis en kunde: Kennis van goed bestuur en de wet omtrent goed bestuur begrijpen en vertalen in handelswijze.

 • Communicatie: Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en daarnaast Arabisch of Tamazight

 • Beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift

 • Organisatorisch: Organisatorisch sterk.

 • Leidinggevende competenties: Neemt leiding en verantwoordelijkheid voor (deel) projecten en delegeert het uitvoeren daarvan aan commissies en projectgroepen.

 • Gedrag: Van onbesproken gedrag zijn (VOG vereist ).

 • Opleiding: Minimaal MBO denk en werk niveau.

 • Islam: Stelt zich enkel fiesabilih Allah (op het pad van Allah) kandidaat

 • Intentie: Streeft naar het goede voor de vereniging conform de doelstelling en visie van de vereniging

 • Bruggenbouwer: Is een bruggenbouwer en heeft oog voor de omgeving van ICCW

 • Tijd: Voldoende tijd hebben voor het vervullen van de rol (gemiddeld 4 uur/week)

 • Juridisch: Is bekend met de juridische kant van het besturen

 • Lidmaatschap: U bent minimaal 1 jaar lid (en geen betalingsachterstanden) van ICCW (conform statuten)


Specifieke extra eisen per vacature:


VOORZITTER:

 • Een natuurlijke leider die weet hoe hij het bestuur succesvol kan maken conform de visie van de

 • vereniging

 • Is in staat om hoofdzaken van bijzaken te scheiden

 • Volwaardig gesprekspartner voor overheid gerelateerde organisaties

 • In staat om snel een breed netwerk op te zetten

 • Presentatie van jaarcijfers en overige communicatie naar ALV

 • Managen/beheren en (mede)organiseren van diverse grote projecten

 • Zitting nemen in SMUO bestuur voor uitwisseling kennis en informatie met andere moskeeën

 • Hoge zichtbaarheid en beschikbaarheid voor de leden van de vereniging


SECRETARIS:

 • Organisatorisch zeer sterk

 • Structureel inplannen van vergaderingen

 • Agenda opstellen in overleg met voorzitter

 • Zorgt er voor dat agenda en beslisdocumenten minimaal een week van te voren gedeeld zijn met bestuursleden

 • Notuleren van alle vergaderingen

 • Opzetten en (mede)managen van grote projecten

 • Opstellen van diverse programma’s (Ramadan bijv.)

 • Beheren van de Website en overige sociale media

 • Opstellen van communicatie documenten


PENNINGMEESTER:

 • Zeer betrouwbare boekhouder met oog voor details

 • Enig aanspreekpunt binnen ICCW als het om geldstromen gaat

 • Hoge mate van beschikbaarheid (ontvangen en vastleggen van contributie gelden)

 • Beoordelen offertes projecten

 • Jaarcijfers opstellen

 • Digitaal bijhouden van administratie

 • Goede samenwerking met kas commissie

 • Transparante werkwijze

 • Upgraden van huidige werkwijze ter bevordering van goede boekhouding (professionele digitale middelen inzetten)


ALGEMEEN BESTUURSLID 1:

 • Is voorzitter van de volgende commissies: Onderwijs/ Lezingen/ Verhuur ruimte en interieur

 • Achtergrond/ervaring met onderwijs

 • Sterke organisator die diverse groepen vrijwilliger kan aansturen

 • Communicatief vaardig – bij voorkeur ook goede kennis van de Arabische taal (i.v.m. onderwijs)

 • Nette boekhouding voor elk afzonderlijke commissie kunnen bijhouden

 • Komt met eigen initiatieven en realiseert deze


ALGMEEN BESTUURSLID 2:

 • Is voorzitter van de volgende commissies: Onderhoud & Schoonmaak/ Jongeren.

 • Sterke organisator die diverse groepen vrijwilliger kan aansturen

 • Communicatief vaardig

 • Nette boekhouding voor elk afzonderlijke commissie kunnen bijhouden

 • In staat om makkelijk contact te leggen met de jongeren en op hun behoefte in te spelen

 • Onderhoudsjaarplanning maken en uitvoeren

 • Komt met eigen initiatieven en realiseert deze


Verloop van de sollicitaties /interviews:

 • U wordt uitgenodigd voor een gesprek met de verkiezingscommissie;

 • Aan de hand van de vacature worden uw kwaliteiten naar objectieve maatstaven getoetst;

 • De verkiezingscommissie wil uiteraard meer weten over uw persoonlijke motivatie en uw achtergrond zodat u op een goede manier gepresenteerd kan worden aan de leden. De leden hebben op deze manier ook wat meer achtergrondinformatie van de kandidaten waarop zij kunnen stemmen;

 • Na het interview maakt het verkiezingscommissie een kort verslag waarin alle relevante zaken benoemd worden. Deze worden vooraf gedeeld met de sollicitant. Hierin staat ook het algemene advies van de commissie naar de leden toe;

 • Dit kan bijvoorbeeld zijn: ‘Deze kandidaat voldoet aan alle gestelde eisen zoals omschreven in de functie omschrijving. Daarnaast zijn er geen zaken naar boven gekomen die de integriteit van deze persoon aan tasten.’ Namens de verkiezingscommissie;

 • De kern blijft dat de leden altijd zelf bepalen wie zij wensen te verkiezen. De rol van de verkiezingscommissie is zuiver om te toetsen of de kandidaten geschikt zijn en om de verkiezingen transparant te laten verlopen. Daarbij krijgen ALLE leden de kans om anoniem te stemmen;

 • Alle leden zullen na bekendmaking van de kandidaten een persoonlijke brief ontvangen met daarin hun stembiljet en een unieke code. Met deze brief kunnen de leden stemmen en de brief deponeren in de daarvoor beschikbaar gestelde stembus;

 • Ook zal er mogelijkheid geboden worden om digitaal, aan de hand van de toegezonden persoonlijke code, te stemmen. Nadere informatie daarover volgt nog.


Algemene planning:

 • Eind oktober: bekend maken vacatures via diverse media

 • Aanmeld/sollicitatie periode t/m 15 December

 • Januari 2022

 • (1) ALV vergadering bekend making nieuw bestuur

 • (2) Januari 2022 uitschrijven oud-bestuursleden

 • (3) Inschrijving nieuwe bestuursleden

Heb je vragen over bovengenoemde eisen, de procesgang of zie jij jezelf terug in het functieprofiel, neem dan contact met ons op via: Verkiezing@ICCW.nl of Whatsapp nummer 06 87 67 80 22. Dhr. N. El Morabit zal dan contact met u opnemen.


Voor meer informatie over de verkiezing en (de voorwaarde van) deelname, lees onderstaand document.


Bestuursverkiezingen ICCW informatie en vacatures 2021 2022 final
.pdf
Download PDF • 803KB

انتخابات مجلس الإدارة ICCW
.pdf
Download PDF • 203KB

Met vriendelijke groet,


De verkiezingscommissie

231 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Eid Mubarak!

bottom of page