top of page

Verkiezingen: Geef je op voor het nieuwe bestuur (2022)

Bijgewerkt op: 21 nov. 2021

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Hierbij een belangrijk bericht van de ICCW verkiezingscommissie:


Inmiddels zijn we al weer 4 jaar verder en dat betekent dat per 1 januari 2022 de termijn van het huidige bestuur verloopt.


Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 personen, waarvan 7 personen aan hebben gegeven vrijwillig af te treden. De twee bestuursleden die wensen aan te blijven zullen zich opnieuw verkiesbaar stellen.


Huidige bestuur en aantal jaren in het bestuur: