top of page

UPDATE: Verkiezingsuitslag

Bijgewerkt op: 16 jan. 2022

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Vandaag was de laatste dag om als lid van ICCW uw stem uit te brengen m.b.t. de bestuursverkiezingen.


Alhamdolilah hebben velen gebruik gemaakt van hun stem. Maar liefst 220 personen hebben gestemd. Dit is 66.5% van het aantal actieve leden (331). Van de stemmen zijn er 59 online ingediend en 161 middels de papieren stembrief. Er zijn 4 stembrieven ongeldig verklaard door de commissie.


Zoals bekend kan er per lid op maximaal 5 van de 8 kandidaten gestemd worden. In totaal kunnen er theoretisch 216 x 5 = 1080 stemmen worden uitgebracht.

Hiervan zijn 976 stemmen uitgebracht.


De uitslag is als volgt
 1. Driss Harmachi - 185 stemmen

 2. Mohamed Barkouki - 181 stemmen

 3. Samir Ben Ahmed - 160 stemmen

 4. Mezian Hamed - 119 stemmen

 5. Ismail Sarti - 118 stemmen

 6. Abdeslam Anaimi - 111 stemmen

 7. Abdelkarim Essoufi - 60 stemmen

 8. Oussama Acem - 36 stemmen

 9. Blanco - 6 stemmen

Dit houdt in dat de 5 personen met de meeste stemmen als bestuursleden zijn verkozen.

Komende week zal de verkiezingscommissie samen met alle kandidaten om tafel gaan zitten. Met als inzet om tot een goede verdeling (in onderling overleg) van de taken te komen.


Mocht dit niet lukken zal het advies van de leden als leidraad worden gebruikt. Bij afhaken van een gekozen bestuurslid, schuift automatisch de eerstvolgende in de rij (o.b.v. aantal stemmen) door.


Voor het tellen van de stemmen zijn door de verkiezingscommissie 2 personen aangewezen om daarbij te helpen:

 • M. Kuhich

 • M. Skori

Ook zijn er 3 onafhankelijke personen gevraagd als waarnemers tijdens de telling:

 • A. Mahli

 • M. Aiou

 • M. El Kabch

Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) op 16 januari na het Asr gebed, zal het nieuwe bestuur worden gepresenteerd en de taakverdeling worden medegedeeld.


Tenslotte bieden wij alle ICCW leden de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. Indien u het niet eens bent met de uitslag, kunt u uw bezwaarschrift sturen naar Verkiezing@iccw.nl


Het bezwaarschrift moet op uiterlijk zondag 16 januari om 11:00 binnen zijn. Uw bezwaarschrift zal vertrouwelijk worden behandeld.


Wij hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Wa assalamoe alaikoem,


Verkiezingscommissie

N. El Morabit & A. Ouazizi


UPDATE: hieronder de presentatie van zondagmiddag 16 januari

ALV PPT BESTUURSVERKIEZINGEN ICCW
.pptx
Download PPTX • 2.49MB


672 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page