top of page

UPDATE: Verkiezingsuitslag

Bijgewerkt op: 16 jan. 2022

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Vandaag was de laatste dag om als lid van ICCW uw stem uit te brengen m.b.t. de bestuursverkiezingen.


Alhamdolilah hebben velen gebruik gemaakt van hun stem. Maar liefst 220 personen hebben gestemd. Dit is 66.5% van het aantal actieve leden (331). Van de stemmen zijn er 59 online ingediend en 161 middels de papieren stembrief. Er zijn 4 stembrieven ongeldig verklaard door de commissie.


Zoals bekend kan er per lid op maximaal 5 van de 8 kandidaten gestemd worden. In totaal kunnen er theoretisch 216 x 5 = 1080 stemmen worden uitgebracht.

Hiervan zijn 976 stemmen uitgebracht.