top of page

UPDATE Inzameling Project Kozijnen afgerond: MashAllah wat een geslaagde avond!

Assalamoe ailaikoem beste Broeders en Zusters,

Op zaterdag 30 april hebben wij de laatste benefietdag van de Ramadanreeks gehouden. Wij hebben jullie beloofd regelmatig een update te geven over de stand van zaken.

Wat een laatste sprint was dat! Wij kijken Alhamdoelillah terug op een -meer dan- geslaagde laatste avond. Met behulp van jullie onuitputtelijke inzet, betrokkenheid, creativiteit en donaties (groot en klein), hebben wij een prachtig resultaat behaald.

Met een eindbedrag van € 121.149 oftewel (afgerond) 101% van ons doel, kunnen wij terugkijken op een geslaagde campagne. Onze dank daarvoor! Daarnaast hebben wij 261 Dragers op naam uit kunnen geven, ook hier voor hartelijk dank!

Het was zeer speciaal om de afgelopen tijd te horen, zien en ervaren welke voorbereidingen, inspanningen, moeite, creatieve ingevingen, bijzondere inzamelacties en diverse hand- en spandiensten de vrijwilligers en sponsors hebben verricht. Geweldig zoals alle vrijwilligers, donateurs en sponsors zich voor deze campagne hebben ingezet. Ook de emoties, betrokkenheid en gretigheid van het team en iedereen daar om heen is ons niet ontgaan.

Masha Allah, wij zijn Allah, alle gulle gevers, vrijwilligers en sponsors zeer dankbaar!

Hoe nu verder?

Wij hebben jullie beloofd om regelmatig een update te geven over de stand van zaken en dit is ook precies wat wij blijven doen.


De komende weken zullen wij alle namen verzamelen van de donateurs die als 'drager' geregistreerd staan, deze verifiëren en vervolgens een plaquette laten maken waarop deze namen vereeuwigd worden. Houd onze website (www.iccw.nl) daarvoor goed in de gaten! Informatie hier over (incl. een voorbeeldplaquette) zal binnenkort met jullie gedeeld worden.

Verder zullen wij de GoFundMe pagina en de Tikkies de komende tijd open laten staan voor mensen die een Sadaka willen geven. Het geld dat wij extra ontvangen/overhouden zullen wij reserveren voor het volgende project.


Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en wensen iedereen al het goeds en vooral gezondheid toe!

Taqabballa Allah en moge Allah u allemaal belonen met het paradijs in sha Allah en Eid Mubarak allemaal!

Bestuur ICCW

#Donatie #Inzameling #Kozijnen

228 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Eid Mubarak!

bottom of page