top of page

UPDATE Inzameling Project Kozijnen afgerond: MashAllah wat een geslaagde avond!

Assalamoe ailaikoem beste Broeders en Zusters,

Op zaterdag 30 april hebben wij de laatste benefietdag van de Ramadanreeks gehouden. Wij hebben jullie beloofd regelmatig een update te geven over de stand van zaken.

Wat een laatste sprint was dat! Wij kijken Alhamdoelillah terug op een -meer dan- geslaagde laatste avond. Met behulp van jullie onuitputtelijke inzet, betrokkenheid, creativiteit en donaties (groot en klein), hebben wij een prachtig resultaat behaald.

Met een eindbedrag van € 121.149 oftewel (afgerond) 101% van ons doel, kunnen wij terugkijken op een geslaagde campagne. Onze dank daarvoor! Daarnaast hebben wij 261 Dragers op naam uit kunnen geven, ook hier voor hartelijk dank!