top of page

UPDATE: Noodhulp Stichting al-Fuqara


Assalaam oe3alaikom, beste broeder, beste zuster,

Het is niemand ontgaan! De huidige lastige tijden hebben een behoorlijke impact op veel mensen, zo ook op een kansarm en zeer behoeftig gezin in Marokko.

Vanwege de zeer schrijnende situatie van dit gezin wenst Stichting al-Fuqara dit jong gezin op korte termijn te steunen. De moeder van drie kinderen dient urgent een noodzakelijke medische behandeling (kostenindicatie: ruim €12.000) te ondergaan en de vader in het gezin verkeert in financiële nood en dreigt binnen afzienbare tijd zijn huur van huisvesting niet meer te kunnen voldoen, met het risico dat dit gezin op straat komt te staan.

Stichting al-Fuqara ziet het daarom als haar plicht om een vorm van noodhulp te bieden aan dit gezin.


Totale opbrengst tot nu is €4544,40 Alhamdoulilah, maar we zijn er nog niet!


Help mee om