top of page

UPDATE bericht inzake: tijdelijke sluiting moskee

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Zoals wij in het bericht van dinsdag 11 mei meegedeeld hebben, hebben wij wegens Coronabesmettingen onder enkele bezoekers, uit voorzorg de moskee voor de duur van 10 dagen gesloten. Uitgangspunt was om de moskee vanaf vrijdag 21 Mei bij het Asr gebed weer te openen. Na het zorgvuldig afwegen van alle beschikbare informatie op het moment van schrijven, hebben wij als bestuur, gezamenlijk met de imam besloten om de heropening uit te stellen tot vrijdag 28 Mei bij het Dohr/Jummu3ah gebed.


De afgelopen dagen hebben wij gebruikt om de situatie goed in kaart te brengen en zowel contact gehad met de GGD als diverse personen die positief getest zijn. Wat ons hierbij is opgevallen is dat het aantal besmettingen onder onze vaste bezoekers en leden alsmaar is toegenomen sinds onze sluiting, dit blijkt overigens ook uit de informatie van de GGD.


De oorzaak voor de snelle toename kunnen wij (nog) niet helemaal plaatsen. Mogelijk is de Eid ul Fitr, ten gevolge van veelvuldig en direct contact, een katalysator geweest.