top of page

UPDATE BENEFIET: Onderhoudsproject kozijnen ICCW fase II

Assalamoe ailaikoem beste Broeders en Zusters,


Dit weekend hebben wij op vrijdag- en zaterdagavond weer een LIVE stream gehouden in het kader van het Kozijnenproject. Wij kijken Alhamdoelillah terug op twee geslaagde avonden. Hiermee hebben wij een goede start gemaakt voor een succesvolle afronding van fase II begin volgend jaar.


Wij hebben afgelopen weekenden € 17.430 aan donaties binnen gehaald en 45 dragers kunnen bijschrijven.


Zoals jullie weten hebben we het benodigde bedrag van € 120.000 (inschatting jan. ‘21) opgedeeld in 3 delen van € 40.000 per deel. Wij hebben deze delen ‘fases’ genoemd en hebben met jullie steun tijdens het afgelopen Ramadanbenefiet fase I bijna helemaal af kunnen ronden.


Afgelopen weekend zijn we dan ook eerst van start gegaan met het trekken van de laatste sprint om fase I af te ronden en dit is dan ook gelukt! Onze dank hiervoo