top of page

START VANAVOND 19.30 RAMADANBENEFIET 2021: Onderhoudsproject kozijnen ICCW - Sadaka Jariya

As-Salaamoe Alaykoem Wa Rahmatoe-Allahi Wabarakatoeh, 


Graag aandacht voor ons:


LIVE EVENT


Wanneer: Vrijdag (vanavond), 16 april 2021 

Tijd: Aanvang 19:30 uur