top of page

RAMADANBENEFIET 2021: Onderhoudsproject kozijnen ICCW - Sadaka Jariya

Bijgewerkt op: 15 apr. 2021

Goedendag, As-salāmu ʿalaykum, Onlangs is de Roadmap 2045 gepresenteerd waarin wij een stappenplan hebben gemaakt voor de komende 25 jaar. Voor dit jaar staat het Onderhoudsproject kozijnen (Ramadanactie 2021) gepland. De kozijnen die wij nu hebben voldoen niet aan de normen van deze tijd. Het gaat hier vaak om glas met een lage isolatiewaarde, geen of verouderde ventilatie mogelijkheden en daarnaast zijn veel kozijnen ook gewoon verrot (houtrot).


Om de kosten voor het opknappen van de kozijnen in kaart te brengen hebben wij, samen met externe expertise, een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In dit plan is berekend dat de kosten voor het schilderen van de kozijnen en het aanpakken van houtrot tot 2045 een kostenpost zal opleveren van €120.000.


Aan de hand van deze informatie hebben wij intern gekeken wat verstandig is. Ons doel bij de aankoop van het gebouw is altijd geweest om het gebouw voor de komende (max.) 25 jaar (economische levensduur) zo efficiënt en maximaal mogelijk te benutten. De insteek is dan ook altijd geweest om ALLEEN noodzakelijke projecten op te pakken en/of projecten op te pakken die een significante bijdrage leveren aan de activiteiten binnen de moskee v