top of page

Ramadan Mubarak!

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Via deze weg willen wij al onze leden en bezoekers een gezegend en gezond Ramadan toewensen. Hiermee start een bijzondere maand van aanbidding en bezinning voor ons allen. Na twee jaar van maatregelen en lockdowns kunnen we dit jaar Alhamdoulillah weer zonder beperkingen onze activiteiten uitvoeren in de moskee. Dit jaar zal ICCW zoals vanouds verschillende lezingen organiseren in zowel de Arabische als Nederlandse taal. Deze zijn weer fysiek bij te wonen in de moskee. De aankondiging van de lezingen volgt.


Taraweeh-gebed

Dit jaar zal Alhamdoelillah het Taraweeh-gebed als vanouds schouder-aan-schouder worden verricht in de moskee. Rondom het Taraweeh gebed is het in de moskee drukker dan normaal. Dit betekent dat ook het verkeer rondom de moskee toeneemt. Wij roepen al onze leden op om rekening te houden met onze buren en samen te laten zien dat wij op een positieve manier bij willen dragen aan de buurt. Om dit in goede banen te leiden verzoeken wij onze bezoekers om zich te houden aan onderstaande regels en te allen tijde de instructies van onze vrijwilligers, waaronder die van de parkeerwachters, op te volgen.

  • Kom, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar de moskee voor het Taraweeh-gebed. Hiermee beperken we samen de overlast voor de omgeving rondom de moskee;