top of page

Ramadan Mubarak!

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Via deze weg willen wij al onze leden en bezoekers een gezegend en gezond Ramadan toewensen. Hiermee start een bijzondere maand van aanbidding en bezinning voor ons allen. Na twee jaar van maatregelen en lockdowns kunnen we dit jaar Alhamdoulillah weer zonder beperkingen onze activiteiten uitvoeren in de moskee. Dit jaar zal ICCW zoals vanouds verschillende lezingen organiseren in zowel de Arabische als Nederlandse taal. Deze zijn weer fysiek bij te wonen in de moskee. De aankondiging van de lezingen volgt.


Taraweeh-gebed

Dit jaar zal Alhamdoelillah het Taraweeh-gebed als vanouds schouder-aan-schouder worden verricht in de moskee. Rondom het Taraweeh gebed is het in de moskee drukker dan normaal. Dit betekent dat ook het verkeer rondom de moskee toeneemt. Wij roepen al onze leden op om rekening te houden met onze buren en samen te laten zien dat wij op een positieve manier bij willen dragen aan de buurt. Om dit in goede banen te leiden verzoeken wij onze bezoekers om zich te houden aan onderstaande regels en te allen tijde de instructies van onze vrijwilligers, waaronder die van de parkeerwachters, op te volgen.

 • Kom, indien mogelijk, lopend of op de fiets naar de moskee voor het Taraweeh-gebed. Hiermee beperken we samen de overlast voor de omgeving rondom de moskee;

 • Kom je toch met de auto, dan kun je je auto parkeren op de parkeerplaats van de Lidl, zover als mogelijk naar achteren om de klanten van de Lidl niet in de weg te staan;

 • Voorkom het parkeren in de woonwijk, omdat dit vaak na het gebed leidt tot overlast voor de buurt;

 • Parkeer alleen op toegestane plekken, niet op de stoep of in de bochten;

 • Spreek elkaar op een respectvolle en constructieve manier aan en help elkaar het juiste te doen;

 • Kom aub op tijd of blijf anders thuis;

 • Laat uw afval niet op straat achter;

 • Zet uw fiets in het fietsenrek;

 • In verband met het tijdstip van het Taraweeh-gebed vragen wij ouders terughoudend te zijn met het meenemen van (jonge) kinderen. Mocht je je kind(eren) toch willen meenemen dan verzoeken wij je om hen bij je in de buurt te houden tijdens het gebed;

 • Ben je klaar met het verrichten van het Taraweeh-gebed, dan vragen we je om, gezien het tijdstip, niet in de omgeving te blijven hangen en direct naar huis toe te gaan;

 • Gezien het aantal bezoekers in de moskee en de duur van het gebed verzoeken we iedereen met klachten die passen bij het coronavirus, zoals neus- en verkoudheidsklachten en hoesten, thuis te blijven;

 • Ook vragen we je de vrijwilligers die ervoor zorgen dat alles in goede banen wordt geleid, te allen tijde te respecteren en hun instructies op te volgen. Zij voeren slechts het beleid uit en zijn er voor jouw en onze veiligheid.

Vrijwilligers nodig!

Voor het kunnen organiseren van het Taraweeh-gebed zijn voldoende vrijwilligers een eis. Zij zorgen ervoor dat het proces in goede banen wordt geleid. Mocht je nog niet actief zijn en wil je meehelpen met het toezicht en de handhaving voor het Taraweeh-gebed, meld je dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur via Whatsapp op 06 87 239 979. en geef aan op welke dagen je beschikbaar bent.


Jouw hulp is echt hard nodig voor de handhaving gedurende deze gezegende maand, Baraka Allahoe fiekoum!

We gaan weer LIVE!

Daarnaast willen wij jullie alvast mededelen dat wij achter de schermen hard werken aan een online programma met o.a. een benefiet (standaard op de vrijdag- en zaterdagavonden). Zo hopen we dat we net zoals voorgaande jaren een leuke en interactieve event kunnen organiseren. Meer details over dit programma volgt volgende week insha Allah.


Kort even de doelstellingen van het project op een rij:

Om de kosten voor het opknappen van de kozijnen in kaart te brengen hebben wij, samen met externe expertise, een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In dit plan is berekend dat de kosten voor het schilderen van de kozijnen en het aanpakken van houtrot tot 2045 een kostenpost zal opleveren van €120.000 (op basis van inschatting 2020).


Inzet was om dit bedrag middels 3 LIVE benefietacties van € 40.000 per actie op te halen.


Het doel van dit project is dan ook om de kosten NAAR VOREN TE HALEN met als bijkomend voordeel om:

 • Een comfortabel gebouw te realiseren voor onze gemeenschap (vooral de ouderen onder ons) door HR++ glas (isolatie);

 • De subsidiemogelijkheden aan te wenden door nu te starten met isoleren;

 • te besparen op stookkosten (denk aan de gasprijs) door betere isolatie (significante besparing berekend over 25 jaar);

 • Onderhoudsarme kozijnen te realiseren door kunststofkozijnen te nemen i.p.v. houten kozijnen ;

 • De uitstraling van het gebouw op te frissen voor de eigen gemeenschap en de omgeving. (zie ook het resultaat van de tuin)

Tijdens de ramadanacties van vorig jaar (fase 1 & fase 2) hebben wij een bedrag van € 54.661 opgehaald, Alhamdoulilah.


Voor Fase 3 is het doel om de rest van het benodigde bedrag binnen te halen: € 65.339


Tot slot

Heb je zelf suggesties of wil je een stukje inhoud voor het programma aanleveren, wellicht ken jij personen die daar voor open staan? Dan horen wij dat graag van jullie, want alleen samen kunnen wij er weer een succes van maken!


Daarnaast willen wij alvast iedereen danken voor jullie geduld en inzet de komende periode en voor het naleven van bovenstaande regels. Baraka Allahoe fiekoum!


Graag dit bericht zoveel mogelijk delen.

Wa assalamoe alaikoem wa rahamatoe Allahi wa barakatoe,


ICCW bestuur.


Hieronder is de Ramadankalender voor 2022 te downloaden:

Ramadankalender 2022
.pdf
Download PDF • 796KB

284 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page