top of page

MEDEDELING: Parkeren en het vrijdaggebed

Bijgewerkt op: 8 jan. 2022

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Zoals jullie ook merken wordt de moskee tijdens het vrijdaggebed goed bezocht (Alhamdolilah). Dit brengt helaas ook heel veel 'oude' problemen met zich mee.


Zo merken wij -en jammer genoeg ook onze buren- dat het parkeren weer een probleem aan het worden is.


Er is vandaag een klacht binnen gekomen mbt het parkeren en dit nemen wij hoog op. Wij zullen de klacht, als aftredend bestuur, vastleggen en de opvolging daarvan laten aan het nieuwe bestuur.


Vooruitlopend daar op zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers die kunnen helpen bij o.a. parkeerbegeleiding en andere taken binnen en buiten de moskee. Meld je aan bij het (nieuwe) bestuur of bij één van de vrijwilligers tijdens het vrijdaggebed (Jumu3ah).