top of page

Adviezen met betrekking tot de sluiting van de moskeeën , religieuze dodenwassing en meer

Bijgewerkt op: 9 apr. 2020

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Beste Moskeebestuurders,

In verband met de gebeurtenissen rondom de verspreiding van het coronavirus staan wij als islamitische gemeenschap op dit moment voor de volgende uitdagingen:

▪ Sluiting moskeeën; ▪ Dodenwassing en dodengebed in geval van overlijden corona-patiënten; ▪ Islamitisch begraven en repatriëring.

Sluiting moskeeën Naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet zijn verscherpte maatregelen aangekondigd. Dit betreft onder meer het sluiten van alle scholen en horecagelegenheden. Tevens is opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en gepaste afstand te bewaren (minimaal 1,5 meter).

Met pijn in het hart hebben wij naar aanleiding van de verscherpte maatregelen door het kabinet/ RIVM en in overleg met de aangesloten moskeeën en onze imams, besloten de moskeeën te sluiten voor alle gebeden (dagelijkse 5 gebeden, salaat al-Jumu'ah, salaat al-Taraweeh, Eid-ul-Fitr gebed) en activiteiten tot nader order. Hoe lang dit zal duren hangt af van de ontwikkelingen en de adviezen van het RIVM.

Er wordt momenteel hard gewerkt om een programma met activiteiten in onze moskeeën en daarbuiten op te stellen en via onze website (https://www.smuo.nl/live/) uit te zenden. Doel is om Insha’Allaah rond 6 april de eerste lezingen, koranrecitaties, vraag & antwoord sessies in verschillende talen (Arabisch, Nederlands, Tamazight) voor jong en oud te gaan (live) streamen.

Tijdens de Ramadan zal er Insha’Allaah een avondvullende programma zijn om de binding met onze broeders en zusters in stand te houden en te versterken.

Actie: Elke moskee dient ten laatste op woensdag 1 april 2020 haar (Ramadan) activiteitenprogramma te delen op de SMUO Whatsapp groep, zodat er een gezamenlijke SMUO programma opgesteld kan worden. Indien gewenst kan er hulp worden geboden door onze jongeren om de activiteit(en) op te nemen/ live te streamen. Dit svp door te geven, zodat deze jongeren ingepland kunnen worden.


Religieuze wassing in geval van Corona Het advies van het dagelijks bestuur is om een overledene ten gevolge van Coronabesmetting niet te wassen in de moskee. Niemand weet en kan garanderen hoelang het Coronavirus blijft leven op de overledene. De wassing dient door de uitvaartorganisatie te worden georganiseerd, omdat zij wel over de juiste middelen, protocollen en kennis beschikken. Wij kunnen onze vrijwilligers de wassing verrichten en niet getraind/ opgeleid zijn in deze specifieke gevallen niet blootstellen aan gevaar.

Religieuze wassing in geval van NIET-Corona In geval er is vastgesteld dat de overledene NIET is gestorven ten gevolge van Coronabesmetting, kan de overledene in de moskee worden gewassen. Voor degenen die de dodenwassing verrichten, adviseren wij om te allen tijde beschermingsmiddelen te dragen zoals schort met lange mouwen, handschoenen, een bril en mondneusmasker. Bij het gebruik van handschoenen dienen deze over de mouwen te vallen, zodat de huid van degene die de wassing verricht niet onbedekt blijft.

Dodengebed (salaat Djanazah) Met betrekking tot het dodengebed wordt, het volgende geadviseerd: Het dodengebed is een fard kifayah (verplichting voor de gemeenschap) en als enkelen hierin voorzien, vervalt de verplichting voor de rest van de gemeenschap.

▪ In het geval van overlijden door het Coronavirus dient het verrichten van het dodengebed op de begraafplaats te gebeuren. Houd hierbij ook rekening met de richtlijnen van het RIVM.

▪ Indien nabestaanden ook besmet zijn geraakt met het Coronavirus, dienen zij zich te houden aan de quarantainevoorschriften en zowel de gebedsdienst als de begrafenis niet bij te wonen. ▪ Bij het condoleren geen fysiek contact en dienen de bijeenkomsten zo klein mogelijk te worden gehouden (begrafenis vragen om geldende regels ter plaatse).

▪ In geval er is vastgesteld dat de overledene NIET is gestorven ten gevolge van Coronabesmetting, zal het dodengebed in de moskee plaatsvinden. Houd hierbij ook rekening met de richtlijnen van het RIVM.

▪ Maximaal 30 familieleden kunnen het dodengebed bijwonen in de moskee (niet meer dan 30 personen toegestaan in de moskee!) ▪ 1,5 meter afstand bewaren van elkaar (ook tijdens het dodengebed) ▪ Bij het condoleren geen fysiek contact ▪ Samenscholingsverbod ▪ Bij verkoudheid, hoesten, keelpijn, kortademigheid, benauwdheid of koorts mag men niet in de moskee aanwezig zijn


Islamitisch begraven en repatriëring Op dit moment is repatriëren naar islamitische landen, zoals Marokko niet mogelijk. Tevens is niet bekend hoelang deze situatie zal voortduren. Daarom adviseren wij samen met andere islamitische organisaties om te zoeken naar oplossingen en niet te lang wachten met het begraven van de overledenen. Zolang repatriëring niet mogelijk is, is begraven in Nederland de enige optie!

Bij de volgende begraafplaatsen in Flevoland, Brabant en Zeeland is het reeds mogelijk om, volgens de islamitische voorschriften, moslims te begraven:

1. Almere: Begraafplaats Raza ul Mawa (https://www.ar-raza.com/begraafplaats) 2. Bergen Op Zoom: R.K. Begraafplaats Bergen op Zoom: www.rkbegraafplaats.com 0164 265 989; 3. Nuenen: Openbare algemene gemeentelijke begraafplaats Oude Landen: 06 14338304 (vraag hierbij goed naar de Algemene voorwaarden!);

▪ Er is geen enkel islamitisch bezwaar tegen het begraven van overleden moslims in islamitische begraafplaatsen in Nederland, waarbij sprake is van eeuwigdurend grafrust. Als een exclusief islamitische begraafplaats niet mogelijk is, kunnen overleden moslims begraven worden in aangewezen afgescheiden islamitische delen van algemene begraafplaatsen in Nederland.

▪ Indien eeuwige grafrust mogelijk is, dan moet hiervoor gekozen worden. Indien eeuwige grafrust niet mogelijk is, dan moet voor de langst mogelijke periode voor grafrust gekozen worden.

Met deze adviezen en maatregelen kunnen we samen als gemeenschap de veiligheid en de gezondheid van de mensen in onze samenleving zo goed mogelijk waarborgen, Insha’Allaah.

De situatie wordt dagelijks door het dagelijks bestuur SMUO samen met de verschillende moskeebesturen en andere Moskeekoepels, het RIVM en de Veiligheidsregio gemonitord zodat, gezamenlijk, adequaat ingespeeld kan worden op de snel veranderende situatie. Mocht de situatie veranderen, dan informeren we u zo snel mogelijk. Meer informatie vindt u ook op www.rivm.nl of www.vrmwb.nl.

Wij hopen op uw begrip, medewerking en geduld.

Waʿalaykumu salaam,

Met vriendelijke groet,

Dagelijks bestuur SMUO

71 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page