top of page

Brief van de gemeente: Corona & Ramadan

Beste mensen,

Het leven is momenteel heel anders dan we gewend zijn. Door het coronavirus is er veel onzekerheid, verdriet en eenzaamheid. Nu we afstand moeten bewaren, is het lastiger om steun te zoeken bij elkaar. Zelfs bidden in de moskee is niet mogelijk. Als gemeente hebben wij een goed contact met het moskeebestuur. Zij moeten moeilijke besluiten nemen. Over de dagelijkse gang van zaken, maar zeker ook over de ramadan en daarna. Wij waarderen hun grote inzet en de verantwoordelijkheid die zij nemen om de islamitische gemeenschap zo goed mogelijk te ondersteunen.

Ik richt ook graag het woord tot u persoonlijk. Want ook in uw kring zijn er veel mensen die zorgen hebben. Over hun baan bijvoorbeeld, of hun gezondheid. Over familieleden of vrienden die het moeilijk hebben. Verdriet is er ook, om geliefden die zijn overleden en niet op de vertrouwde manier kunnen worden begraven. En er is meer eenzaamheid bij jong en oud nu we zoveel mogelijk thuis moeten blijven.

Tegelijk wordt er ook veel moois zichtbaar. Er is zorg voor de zieken en de ouderen, er worden boodschappen gedaan, er wordt voor elkaar gekookt, er is op allerlei manieren toch onderling contact. Mensen helpen elkaar, niet alleen binnen de eigen geloofsgemeenschap maar ook daarbuiten. Hartverwarmend!

U gaat nu de ramadan vieren. Een periode van bezinning, vrijgevigheid en saamhorigheid. Het zal wel anders zijn dan u gewend bent. Geen samenkomsten in de moskee, de iftar zoveel mogelijk thuis en ook het Suikerfeest kan niet op de gebruikelijke manier gevierd worden. Dat vraagt veel aanpassing. Toch is het erg belangrijk dat u zich hieraan houdt. Alleen samen krijgen we het coronavirus onder controle. Gelukkig zijn er veel andere mogelijkheden om de ramadan toch een goede invulling te geven.

Ook namens het gemeentebestuur wens ik u allen een fijne ramadan toe!

Victor Molkenboer burgemeester7 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page