top of page

BENEFIET Vr. 24 & Za. 25 december: Onderhoudsproject kozijnen ICCW (Fase II) - Sadaka Jariya

Goedendag, As-salāmu ʿalaykum, Begin van dit jaar is de Roadmap 2045 gepresenteerd waarin wij een stappenplan hebben gemaakt voor de komende 25 jaar. Voor dit jaar staat het Onderhoudsproject kozijnen (o.a. Ramadanactie en aankomend decemberbenefiet) gepland. De kozijnen die wij nu hebben voldoen niet aan de normen van deze tijd. Het gaat hier vaak om glas met een lage isolatiewaarde, geen of verouderde ventilatie mogelijkheden en daarnaast zijn veel kozijnen ook gewoon verrot (houtrot).


Om de kosten voor het opknappen van de kozijnen in kaart te brengen hebben wij, samen met externe expertise, een meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In dit plan is berekend dat de kosten voor het schilderen van de kozijnen en het aanpakken van houtrot tot 2045 een kostenpost zal opleveren van minstens €120.000. Gezien de gestegen prijzen afgelopen jaar, zal de inschatting nu hoger liggen.


Aan de hand van deze informatie hebben wij intern gekeken wat verstandig is. Ons doel bij de aankoop van het gebouw is altijd geweest om het gebouw voor de