top of page

Belangrijk bericht: verkiezingen nieuw bestuur 2022

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Hierbij een belangrijk bericht van de ICCW verkiezingscommissie:


Inmiddels zijn we al weer 4 jaar verder en dat betekent dat per 1 januari 2022 de termijn van het huidige bestuur verloopt.


Het bestuur bestaat op dit moment uit 9 personen, waarvan 7 personen aan hebben gegeven vrijwillig af te treden. De twee bestuursleden die wensen aan te blijven zullen zich opnieuw verkiesbaar stellen.


De verkiezingscommissie is op zeer korte termijn op zoek naar versterking. De basiseisen die wij aan potentiele commissieleden stellen, zijn als volgt: