top of page

Ramadanboodschap SMUO (Samenwerkingsverband Moskeeën Utrecht en Omgeving)

Assalamoe alaikoem beste broeders en zusters,


Zie bijgaande bericht van SMUO hier onder.