top of page

DRINGEND bericht inzake: tijdelijke sluiting moskee

Assalamoe alaikoem, beste broeders en zusters,


Hierbij een belangrijke mededeling:

MOSKEE IS PER DIRECT GESLOTEN!


Zoals wij eerder gecommuniceerd hebben, is onze imam onlangs positief getest op Corona. Gelukkig gaat het inmiddels weer beter met hem Alhamdolilah.


Inmiddels hebben wij vernomen van nog 2 personen die besmet zijn met Corona. Van deze personen is er, in diezelfde periode, 1 in contact geweest met onze imam. Het is dus aannemelijk dat daar een causaal verband tussen bestaat. De andere besmetting lijkt een opzichzelfstaand geval te zijn.


Ondanks dat dit volgens de strikte naleving van de GGD regels nog niet valt onder een uitbraak, willen wij uit voorzorg de moskee toch sluiten. Wij vermoeden dat er wellic