top of page
Samir zwart wit.jpg

SAMIR BEN AHMED (42 jr.)

OPLEIDING: Management, Economie en Recht (MER): Hogeschool Utrecht

Betrokkenheid bij de moskee

Samir is regelmatig in de moskee o.a. om zijn bestuursfunctie te vervullen.

Zijn bijdrage in het huidige bestuur is het beheren van de website en YouTube kanaal en schrijven van communicatie stukken. Daarnaast heeft hij een lange termijn visie in de vorm van een Roadmap opgesteld op basis van input van overige bestuursleden.

 

Samir heeft een belangrijke rol gespeeld bij verschillende projecten, met name de zonnepanelen. Daarnaast heeft hij veel energie gestoken in het opzetten van een goede SharePoint site om alle bestuurlijke stukken zo goed mogelijk vast te leggen (van notulen tot project documenten).

 

Zijn keuze om zich na 4 jaar nogmaals verkiesbaar te stellen heeft te maken met de beperkte aanmeldingen. Daarnaast geeft hij aan niet alleen langs de zijlijn kritiek te willen geven maar ook

Werk/bestuurlijke ervaring

  • 4 jaar bestuurslid bij de moskee (Secretaris)

  • Senior Projectmanager ICT

  • Beheerder van de ICCW website

Speerpunten voor de komende jaren

  • Een langere termijn visie ontwikkelen liefst met een plan van aanpak voor de komende 20 jaar o.a. de haalbaarheid van het bouwen van een nieuwe moskee onderzoeken.

  • Onderwijs moet anders en beter, daarnaast optimaal gebruik maken van de ruimtes die wij beschikbaar hebben.

  • De moskee moet haar maatschappelijke functie beter vervullen dan nu het geval is.

  • De jongeren en vrouwen meer betrekken bij de moskee. Een hechtere gemeenschap vormen.

  • Een proactief houding innemen richting de buurt en de gemeente en niet alleen reageren op incidenten en klachten.

Voorkeursfunctie (volgorde):

Secretaris

Algemeen bestuurslid

bottom of page