top of page
avatar-png-2.png

MOHAMED BARKOUKI (46 jr.)

OPLEIDING: Baccalaureaat in Marokko - vergelijkbaar met MBO: richting ICT

Betrokkenheid bij de moskee

Mohamed is zeer betrokken bij de moskee. Hij is regelmatig te vinden in de moskee om o.a. zijn bestuursfunctie te vervullen.

Zijn bijdrage in het huidige bestuur is groot. Zo verzorgt hij voor groot deel de online benefieten. Daarbij laat hij ook zien dat hij goed kan samenwerken en zijn technische kennis goed benut ten behoeve van de moskee.

 

Daarnaast zorgt hij als voorzitter van de onderwijscommissie voor een goede organisatie waarbij hij diverse vrijwilligers aanstuurt.

Als vice-voorzitter heeft hij altijd zijn rol goed vervuld en waar nodig de voorzitter vervangen bij afwezigheid.

 

Zijn keuze om zich na 8jaar nog een laatste maal verkiesbaar te stellen was niet eenvoudig. Hij heeft op verzoek van velen zich verkiesbaar gesteld. Mohamed heeft uiteindelijk bij gebrek aan voldoende aanmeldingen besloten alsnog verkiesbaar te stellen. Mohamed is van mening dat anderen het stokje zouden moeten overnemen maar als niemand die verantwoordelijkheid wil nemen is hij bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen omwille van Allah.

Werk/bestuurlijke ervaring

  • 8 jaar bestuurslid bij de moskee

  • 8 jaar vicevoorzitter.

  • Mohamed is voorzitter van de onderwijscommissie.

  • Facilitair medewerker + ICT medewerker.

Speerpunten voor de komende jaren

  • Professionaliseren van het onderwijs.

  • Ondersteunen van nieuwe bestuursleden.

  • Meer activiteiten organiseren voor alle leden (jong tot oud).

  • Meer vrijwilligers werven om bovenstaande mogelijk te maken.

  • Meer samenwerking met de gemeente.

  • Verbeteren van de leefbaarheid van de moskee (o.a. ventilatie en klimaatbeheersing verbeteren)

Voorkeursfunctie (volgorde):

Algemeen bestuurslid

Voorzitter of penningmeester. 

bottom of page