ONS BESTUUR

Maak kennis met de kanjers van Woerden!

RACHID ABARKANE

Voorzitter (2010-2022)

Rachid is de afgelopen jaren het boegbeeld van de moskee geworden. Hij is een persoon die altijd betrokken is, oog voor iedereen heeft, een groot verantwoordelijkheidsgevoel kent en een verbindende factor binnen onze gemeenschap is. Hij vervult, samen met de andere bestuursleden, een cruciale rol in het uitbouwen van de islamitische gemeenschap in Woerden.

Verantwoordelijkheid:

Commissie Onderhoud & Veiligheid & BHV

Commissie Bouw & Beheer

Commissie Activiteiten

CHAFIK SABAB

Bestuurslid (1988-2022)

Chafik is altijd een inspiratie voor onze gemeenschap geweest en staat bekend om zijn ijverigheid en het oppakken van allerlei taken in en rondom de moskee.  Sinds 1988 is Chafik al een vaste kracht binnen en buiten het bestuur van de moskee. Hij brengt jaren lange ervaring en onuitputtelijke energie met zich mee naar onze moskee. Daarnaast is hij degene die op vrijdagmiddag de Athan verricht. Een veelzijdig iemand, die overal bij betrokken is.

Verantwoordelijkheid:

Commissie overlijdenszaken

Commissie Islamitische lezingen

AHMED HOUDHOUD

Bestuurslid (2018-2022)

Als bestuurslid neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Commissie Catering & Verhuur & Keuken

Samir zwart wit.jpg

SAMIR BEN AHMED

Secretaris (2018-2022)

Als Secretaris organiseer je, notuleer je en neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Commissie ICT & Media

MOHAMED BARKOUKI

Vice-voorzitter (2018-2022)

Als bestuurslid neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Commissie Onderwijs

Commissie Onderhoud & Veiligheid & BHV

Commissie Bouw & Beheer

Commissie Activiteiten

MOHAMED SKORI

Penningmeester (2018-2022)

Samen met de voorzitter en secretaris vormt de penningmeester de kern van het bestuur van ICCW. De taken van de penningmeester bestaan uit het beheren van de financiën van onze organisatie. Daarnaast bepaalt hij of de plannen van het bestuur financieel haalbaar zijn en vertaalt hij het beleid naar een financieel overzicht.

MOHAMED ANBAR

Bestuurslid (2018-2022)

Als bestuurslid neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Commissie Jongeren

MOHAMMED OUAHMED

Bestuurslid (2018-2022)

Als bestuurslid neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Commissie Jongeren

AYAD ASSAFIATI

Bestuurslid (2018-2022)

Als bestuurslid neem je deel aan (incl. voorbereiden van) de algemene ledenvergadering (ALV) en de vergaderingen van het bestuur. Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van bestuurswerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Vertrouwenspersoon & handhaver huisregels

CONTACTPERSOON VOLGT...

Vrouwencommissie

Kerntaken: initiatieven nemen, coördineren en het uitvoeren van commissiewerkzaamheden. Vertegenwoordiging van de organisatie naar binnen en buiten.

Verantwoordelijkheid:

Voorzitter Vrouwencommissie

©2020 ICCW Woerden | IBAN NL83ABNA0940253046 | Kvk: 41173481| ANBI RSIN 7883158